“PERSPEKTYWY ROZWOJU BRANŻY EVENTOWEJ W POLSCE W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, no. 26 (February 23, 2023). Accessed February 24, 2024. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/322.