[1]
“TOKENIZACJA JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII”, zeszyty, no. 26, Feb. 2023, Accessed: Nov. 29, 2023. [Online]. Available: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/330