“PERSPEKTYWY ROZWOJU BRANŻY EVENTOWEJ W POLSCE W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW”. 2023. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, no. 26 (February). https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/322.