TOKENIZACJA JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII. (2023). Zeszyty Naukowe WydziaƂu Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/330