MIASTO MODERNISTYCZNE JAKO ZRÓWNOWAŻONE MIEJSCE DO ŻYCIA. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/324