Analiza zmian pozycji krajów UE w handlu międzynarodowym chemikaliami w latach 2003-2014

  • Dariusz Eligiusz Staszczak Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: Unia Europejska, handel międzynarodowy towarami ogółem, handel międzynarodowy chemikaliami

Abstrakt

Artykuł ten ilustruje zmiany eksportu, importu i salda handlu towarami ogółem oraz chemikaliami krajów Unii Europejskiej. Autor wykazał dominującą pozycję Niemiec jako eksportera netto towarów ogółem i chemikaliów. Ponadto najważniejszymi eksporterami netto ogółem towarów są następujące kraje: Holandia, Włochy, Irlandia
i Czechy. Natomiast do eksporterów netto chemikaliów zalicza się następujące kraje: Irlandię, Holandię, Belgię i Francję. Poważnym problemem naszego kraju pozostaje fakt, że Polska była pierwszym importerem netto chemikaliów i dwunastym importerem netto towarów ogółem. Autor udowodnił wzrost udziału chemikaliów w eksporcie i imporcie towarowym głównych chemicznych eksporterów netto UE.

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Staszczak, D. E. (2017). Analiza zmian pozycji krajów UE w handlu międzynarodowym chemikaliami w latach 2003-2014. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 281-299. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/64