Lokalne uwarunkowania województwa pomorskiego dla produkcji biogazu

  • Daria Fierek Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Dorota Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena lokalnych uwarunkowań województwa pomorskiego pod kątem produkcji biogazu. Badania przyprowadzono dla roku 2014 w układzie powiatów. Analizę przeprowadzono stosując metodę analizy skupień na podstawie sześciu wskaźników tj.: udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej, pogłowie zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych, zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku na 100 km2 oraz ścieki komunalne oczyszczone na 100 km2. Na podstawie analizy skupień badane powiaty podzielono na 4 grupy. Badania pokazują, że część północno-wschodnia regionu posiada korzystne uwarunkowania dla produkcji biogazu z odpadów komunalnych. Natomiast w części zachodniej oraz centralnej występują korzystne uwarunkowania dla produkcji biogazu rolniczego.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
FIEREK, Daria; JANISZEWSKA, Dorota. Lokalne uwarunkowania województwa pomorskiego dla produkcji biogazu. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 69-81, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/49>. Date accessed: 24 lis. 2017.