Lokalne uwarunkowania województwa pomorskiego dla produkcji biogazu

  • Daria Fierek Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Dorota Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: biogaz, województwo pomorskie, lokalne uwarunkowania

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena lokalnych uwarunkowań województwa pomorskiego pod kątem produkcji biogazu. Badania przyprowadzono dla roku 2014 w układzie powiatów. Analizę przeprowadzono stosując metodę analizy skupień na podstawie sześciu wskaźników tj.: udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej, pogłowie zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych, zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku na 100 km2 oraz ścieki komunalne oczyszczone na 100 km2. Na podstawie analizy skupień badane powiaty podzielono na 4 grupy. Badania pokazują, że część północno-wschodnia regionu posiada korzystne uwarunkowania dla produkcji biogazu z odpadów komunalnych. Natomiast w części zachodniej oraz centralnej występują korzystne uwarunkowania dla produkcji biogazu rolniczego.

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Fierek, D., & Janiszewska, D. (2017). Lokalne uwarunkowania województwa pomorskiego dla produkcji biogazu. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 69-81. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/49