Pomorze Środkowe a aktualny okres programowania Unii Europejskiej

  • Barbara Podruczna-Mocarska Akademia Pomorska w Słupsku

Abstrakt

Celem głównym opracowania jest omówienie sytuacji regionu Pomorza Środkowego w odniesieniu do krajowych dokumentów strategicznych (dotyczących polityki regionalnej i przestrzennej) oraz aktualnego okresu programowania unijnego (2014-2020). Cel zrealizowano analizując krajowe dokumenty strategiczne (Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030; Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020), dane Głównego Urzędu Statystycznego, a także dane o wysokości pomocy unijnej dla Polski w latach 2014-2020. Nowoutworzone województwo środkowopomorskie znalazłoby się wśród regionów o wysokim poziomie dofinansowania z UE, a środki finansowe kierowane byłyby zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tzn. na obszary rzeczywistych potrzeb.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
PODRUCZNA-MOCARSKA, Barbara. Pomorze Środkowe a aktualny okres programowania Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 91-98, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/39>. Date accessed: 24 lis. 2017.