• Recenzenci w roku 2016

  2016-12-16

  Artienwicz Nelli, dr, Uniwersytet Gdański
  Bartkowiak-Bakun Natalia, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Baer-Nawrocka Agnieszka, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Bem Agnieszka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Borzyszkowski Jacek, dr, Politechnika Koszalińska
  Gardzińska Anna, dr, Uniwersytet Szczeciński
  Granosik Beata, dr, Politechnika Koszalińska
  Hadyński Jakub, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Janiszewska Dorota, dr, Politechnika Koszalińska
  Jasiulewicz Michał, prof. dr hab., Politechnika Koszalińska
  Kasperska Ewa, dr, Politechnika Koszalińska
  Kiryluk-Dryjska Ewa, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kisiel Aneta, dr, Politechnika Koszalińska
  Kita Katarzyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Klonowska-Matynia Maria, dr, Politechnika Koszalińska
  Kołodziejczak Małgorzata, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kołodziejczak Włodzimierz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Lubowiecki-Vikuk Adrian P., dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Marczak Mirosław, dr, Politechnika Koszalińska
  Olkiewicz Marcin, dr, Politechnika Koszalińska
  Ossowska Luiza, dr, Politechnika Koszalińska
  Przekota Grzegorz, dr hab. prof. PK, Politechnika Koszalińska
  Przezbórska-Skobiej Lucyna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rosa Anna, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  Rzeszutko Anna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sadowski Arkadiusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Standar Aldona, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Staszczak Dariusz, dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Stefko Olga, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Średzińska Joanna, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Zarębski Patrycjusz, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

  Read more about Recenzenci w roku 2016
 • Zaproszenie

  2016-11-30

  Mamy zaszczyt zaprosić do aktywnego uczestnictwa w życiu Wydziału Nauk Ekonomicznych poprzez umieszczanie publikacji w Zeszytach Naukowych. Czasopismo pełni rolę kulturotwórczą i popularyzatorską dorobku sporego zespołu osobowego, a jednocześnie funkcję integrującą skład osobowy Wydziału wokół kierunków studiów, specjalności i licznych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez nauczycieli akademickich. Publikacje przygotowywane z tego zakresu będą preferowane przez Kolegium Redakcyjne.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  Read more about Zaproszenie