Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6e,
75-343 Koszalin

Osoba kontaktowa

mgr Karolina Trafny
Telefon 94 34 39 203

Pomoc techniczna

Sekretarz - dr hab. Jacek Borzyszkowski
Telefon 94 34 39 125