1.
TEORETYCZNE PODSTAWY MODELI EMERYTALNYCH I ICH WSPÓŁCZESNE ODMIANY. zeszyty [Internet]. 2023 Feb. 23 [cited 2023 Nov. 29];(26). Available from: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/318