Jadreškić, Ornella, Ljerka Cerović, i Dario Maradin. „ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1, no. 21 (styczeń 10, 2018): 89–102. Udostępniono październik 28, 2021. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/98.