Landsberg, Tomasz. „WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1, no. 24 (luty 5, 2021): 39–49. Udostępniono styczeń 28, 2022. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/156.