Jadreškić, O., L. Cerović, i D. Maradin. „ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 21, styczeń 2018, s. 89-102, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/98.