Prokurat-Strawińska, A. „Zarządzanie Procesowe W branży Leasingowej”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 20, luty 2017, s. 227-3, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/60.