Niedziałek, J., i L. Ossowska. „Zróżnicowanie Kondycji Finansowej Gmin Powiatu koszalińskiego W Latach 2010-2014”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 20, luty 2017, s. 197-10, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/58.