Hok, B. „Wybrane Czynniki Finansowe Do Oceny zamożności Jednostek samorządu Terytorialnego Na przykładzie Gmin Wiejskich I Miejsko-Wiejskich województwa Zachodniopomorskiego”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 20, luty 2017, s. 111-27, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/51.