“REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE”. 2023. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, no. 26, Feb. 2023, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/329.