“TEORETYCZNE PODSTAWY MODELI EMERYTALNYCH I ICH WSPÓŁCZESNE ODMIANY”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, no. 26, Feb. 2023, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/318.