Judkowiak, A. „SPRAWOZDANIE Z CYKLU WYKŁADÓW OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHMISTRZ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 25, luty 2022, s. 75-78, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/310.