Kopacz, A. „ ZPC MIESZKO SA ORAZ WAWEL SA”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 25, luty 2022, s. 113-2, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/302.