Jankowski, M. „MEDIACJA SPOSOBEM NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 25, luty 2022, s. 61-74, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/299.