Rogowska, D. „WOKÓŁ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 25, luty 2022, s. 151-70, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/289.