Zdrojewski, E., i I. Pawełczak. „UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 16, luty 2021, s. 241-65, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/220.