Waszkiewicz, G. „ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 16, luty 2021, s. 223-40, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/219.