Marczak, M. „MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO)”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 16, luty 2021, s. 99-111, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/211.