Szewczyk, K. „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 25, luty 2022, s. 171-84, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/170.