Horeglad, P., i E. Kasperska. „DARK TOURISM JAKO PRZYKŁAD TURYSTYKI KONTROWERSYJNEJ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 24, luty 2021, s. 9-23, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/163.