Płowens, K., i E. Kasperska. „PROFIL UCZESTNIKÓW IMPREZ BIEGOWYCH W KOSZALINIE NA PRZYKŁADZIE BIEGÓW LEŚNA PIĄTKA”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 24, luty 2021, s. 91-105, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/162.