Radlińska, K. M. „PANDEMIA COVID-19 IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 24, luty 2021, s. 113-26, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/161.