Radlińska, K. M. „SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SAMORZĄDU STUDENTÓW I KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 24, luty 2021, s. 107-12, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/159.