Landsberg, T. „WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 24, luty 2021, s. 39-49, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/156.