Stopińska, D., i L. Ossowska. „ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 23, grudzień 2019, s. 121-38, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/152.