Kurek, K., i L. Ossowska. „STAN I ZMIANY POZIOMU INFRASTRUKTURY W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 23, grudzień 2019, s. 9-24, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/150.