Święty, D., i D. Janiszewska. „ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 23, grudzień 2019, s. 139-58, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/148.