Maj, J., i M. Gręzicki. „UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMPETENCJI KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW PAŃSTWA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 23, grudzień 2019, s. 25-48, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/145.