Pupka Lipińska, A., i K. M. Radlińska. „ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 23, grudzień 2019, s. 73-88, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/143.