Sobko, R., i M. Klonowska-Matynia. „DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, t. 1, nr 23, grudzień 2019, s. 89-108, https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/139.