[1]
O. Jadreškić, L. Cerović, i D. Maradin, „ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ”, zeszyty, t. 1, nr 21, s. 89–102, sty. 2018.