[1]
J. Niedziałek i L. Ossowska, „Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014”, zeszyty, t. 1, nr 20, s. 197-210, luty 2017.