[1]
B. Hok, „Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego”, zeszyty, t. 1, nr 20, s. 111–127, luty 2017.