[1]
W. . Zimny i J. . Dyczkowska, „CITY LOGISTICS NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH EUROPEJSKICH STOLIC”, zeszyty, t. 1, nr 25, s. 185–199, luty 2022.