[1]
G. Waszkiewicz, „ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH”, zeszyty, t. 1, nr 16, s. 223–240, luty 2021.