[1]
M. Marczak, „MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO)”, zeszyty, t. 1, nr 16, s. 99–111, luty 2021.