[1]
K. Szewczyk, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE ”, zeszyty, t. 1, nr 25, s. 171–184, luty 2022.