[1]
P. Horeglad i E. Kasperska, „DARK TOURISM JAKO PRZYKŁAD TURYSTYKI KONTROWERSYJNEJ”, zeszyty, t. 1, nr 24, s. 9–23, luty 2021.