[1]
K. M. Radlińska, „SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SAMORZĄDU STUDENTÓW I KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ”, zeszyty, t. 1, nr 24, s. 107–112, luty 2021.