[1]
D. Stopińska i L. Ossowska, „ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”, zeszyty, t. 1, nr 23, s. 121-138, grudz. 2019.