[1]
D. Święty i D. Janiszewska, „ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ”, zeszyty, t. 1, nr 23, s. 139–158, grudz. 2019.