[1]
J. Maj i M. Gręzicki, „UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMPETENCJI KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW PAŃSTWA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ ”, zeszyty, t. 1, nr 23, s. 25-48, grudz. 2019.